woensdag 25 mei 2016

Week van 24 April

Verslaglegging

Deze week hebben wij ons gericht op het verslag. Het idee en plan heeft in ons hoofd al vorm, nu moeten we er voor zorgen dat dit net en concreet op papier komt. De aanleiding waarom we voor deze werkvorm hebben gekozen is ook belangrijk. Het hedendaagse onderwijs is veelal gebouwd op de ouderwetse ideologieën van het industriële tijdperk. Leerlingen die nu in dit onderwijs zitten komen echter in een compleet andere wereld terecht. Namelijk een wereld waar samenwerken, een probleem-oplossend vermogen & communicatie centraal staan (Fadel & Trilling, 2009). Deze vaardigheden worden op middelbare scholen nog niet genoeg getraind. Deze lessenserie is gebouwd om hier verandering in te brengen. Door stop-motion video’s te maken in groepsverband ontwikkelen leerlingen onder andere de volgende vaardigheden: samenwerken, communiceren, problemen oplossen & kritisch denken. Dit ontwikkelen ze door een proces of begrip te analyseren en stapje-voor-stapje het proces of begrip leven te geven. Uiteindelijk (nadat ze elk stapje kritisch hebben bekeken, hebben gecommuniceerd en hebben samengewerkt) maken de leerlingen een product: het stop-motion filmpje. In dit filmpje is het proces duidelijk gevisualiseerd en kunnen de leerlingen het proces of begrip gemakkelijk begrijpen.

Ons lessenpakket zal zekere toevoegingen geven aan het hedendaagse onderwijs. Zoals hierboven is beschreven richten wij ons op een aantal vaardigheden die wij belangrijk achtten voor leerlingen om te beheersen. Hiernaast zal het voor de leerlingen niet voelen als “saai schoolwerk”. Het lessenpakket is zo gebouwd dat de leerlingen actief bezig kunnen gaan met het onderwerp. Het lessenpakket biedt variatie aan het curriculum, waardoor leerlingen die normaal gesproken minder presteren (omdat ze misschien heel creatief aangelegd zijn, maar niet goed kunnen leren) ook de mogelijkheid krijgen om te ontwikkelen. Dit slaat aan op het meervoudige intelligentiemodel die in het onderwijs wordt toegepast. Dit lessenpakket is er op gericht om zo veel mogelijk intelligenties van leerlingen aan te spreken (Gardner, 1983). Onder andere de volgende intelligenties worden aangesproken:
  • Creativiteit
  • Visuele beelden
  • Logisch beredeneren
  • Chronologische volgorde
  • ICT-kundigheid

De leerlingen krijgen bij dit lessenpakket de mogelijkheid om zichzelf volledig in te zetten in het gebied waar zij goed in zijn. Vanwege de manier waarop het werk van leerlingen in dit lessenpakket wordt beoordeeld, is het goed mogelijk om te differentiëren. Iedere leerling wordt op zijn eigen waarde geschat en zal een cijfer toegekend krijgen dat dit zo goed mogelijk weerspiegeld. Een normaal gesproken langzame leerling krijgt nu de kans om zijn talenten te laten zien. Hij zal hier met behulp van inzet een hoger cijfer kunnen halen dan bij een toets die hij misschien normaal gesproken niet eens af krijgt. Aan de andere kant is het zo dat een snelle leerling waarbij alles gemakkelijk af gaat, zich wel in zal moeten zetten bij dit project. Een lakse houding zal weerspiegeld worden in het eindproduct, waardoor een lager cijfer het resultaat zal zijn. Het differentiërend vermogen van dit lessenpakket ligt dus erg hoog.Tot slot
We hebben helaas nog geen aansluitend onderzoek gevonden. We zouden graag willen zien dat een onderzoeksteam de stop-motion werkvorm in het onderwijs heeft toegepast en onderzocht. We echter nog niets gevonden wat we hiervoor kunnen gebruiken. Het lijkt erop dat wij de eerste zullen zijn die de effectiviteit van stop-motion video’s in het onderwijs testen.Week van 10 mei

Feedback product

Deze week hebben wij ons deelproduct ingeleverd bij onze begeleiders. Zij gaven ons een aantal sterke verbeterpunten waar we mee aan de slag moeten. De grootste problemen lagen in de verslaglegging, de bronnen waren niet goed gekoppeld met de inhoud van de tekst of met de andere bronnen. Onze teksten zouden meer vragen oproepen dan dat ze beantwoorden. Concreetheid was het grootste verbeterpunt.
Nadat wij deze feedback hadden ontvangen konden we aan de slag om ons verslag te verbeteren. We maakten een rolverdeling en iedereen werkte goed door. Binnen een paar dagen zagen we het nieuwe resultaat: een veelal concreet, volledig en goed onderbouwt verslag. Een verslag waar wij trots op mogen zijn als we het inleveren bij onze opdrachtgever. Er missen echter nog een aantal dingen, zoals een goed leerling werkblad.

Lesopening
Deze week hebben we een lesopening bijgewoond die mooi gebruik maakte van het “flipping the classroom ”model. We moesten thuis een foto maken via een google-app, deze kwam dan te staan in hun database en konden we het in de les terugzien. Dit op zich stelt niet veel voor, maar de DOT had “google cardboards” bij zich, dier ervoor zorgden dat je de foto’s in 3D kon beleven. Deze toevoeging maakte de werkvorm erg intrigerend. Ik kan me heel goed voor me zien hoe ik leerlingen foto’s laat maken van plantjes en deze op een database laat zetten. In de lessen kunnen we dan de brillen gebruiken om naar elkaar plantjes te kijken. Hier zou je heel goed een leuke en motiverende determinatietoets van kunnen maken, die in zijn geheel niet voelt als een toets.